Centrum Kultury na ul. Działowej – Oskar Kamecki

16 listopada 2012 Uwolnij dyplom

Autor: Oskar Kamecki
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
Rok obrony: 2012

Teatry, kina, galerie porozrzucane po całym mieście to już przeżytek. Przyszłość to kombinaty kultury – centra serwujące duchową strawę.

Projekt Centrum Kultury na ul. Działowej to próba stworzenia atrakcyjnej, czystej w planie i formie przestrzeni, która stymuluje i zapewnia odpowiednie zaplecze do konsumowania i wyładowania twórczego. Jest to także odpowiedź na atrakcyjne położenie i specyfikę działki w samym centrum miasta. Obecnie okolice ul. Działowej są praktycznie nieuczęszczane, zatem konieczna wydaje się aktywizacja tych terenów. Jest to także wyzwanie, aby zaprojektować budynek nie kontrastujący z zobowiązującym sąsiedztwem, a jednocześnie na tyle efektowny i „mobilny funkcjonalnie”, aby zachęcała do odwiedzin.

Centrum Kultury w rzucie zostało podzielone na 4 części. Każdej przypisano odpowiednie funkcje. Budynek A jako część twórczo/promocyjna z zapleczem administracyjnym całego kompleksu oraz budynek B jako część ekspozycyjno/audytoryjna ze „swobodną przestrzenią” na spektakle, wystawy, pokazy itp. Cały kompleks swoimi proporcjami i wysokością idealnie wpisuje się w otoczenie i zwiększa jego jakość, zarówno estetycznie jak i funkcjonalnie, stając się tętniącym życiem „przystankiem” dla młodych ludzi w tkance miejskiej. By poznać całość projektu, odkryć myśl zapisaną w rysunku – koniecznym jest bliższe poznanie koncepcji.