Budynek Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej na Kampusie Piotrowo – Paulina Jóźwiak

23 stycznia 2014 Uwolnij dyplom

wizka 1

Autor: Paulina Jóźwiak
Temat: Projekt budynku Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej na Kampusie Piotrowo
Kierunek: Architektura, Politechnika Poznańska
Promotor: dr K. Słuchocka
Rok obrony: 2013

Tematem projektu jest koncepcja architektoniczna budynku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, uwzględniającego przebywanie ok. 1500 studentów łącznie na wszystkich latach studiów. Dla tej ilości zaprojektowano sale ćwiczeniowe i laboratoria oraz pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia dla nauczycieli akademickich, a także 2 sale wykładowe dla ok. 250 osób każda.

Jednak zanim przystępujemy do projektowania musimy mieć pomysł. Często widzimy go oczami wyobraźni, ale gdy mamy go przekazać innym, pojawia się poczucie niemocy, pustki w głowie. „Wydaje się, że nic, co znam, nie pasuje do tego, czego chcę, a nie wiem jeszcze jakie powinno być.” Zaczynając pracę nad projektem WA Politechniki Poznańskiej zastanowiłam się czym tak właściwie jest dziś wyższa uczelnia. Świat pędzi do przodu a wraz z nim my i wszystko co nas otacza. Uczelnia wyższa dziś nie jest tą samą co 20 czy 30 lat temu. Dziś to wyzwanie.

Celem mojej pracy było stworzenie budynku wpisanego w kontekst otoczenia, będącego realizacją idei miejsca, gdzie wiedza i nauka spotyka się z energią ludzi młodych, zachęcając ich do spędzania w nim czasu a także o wygodnym dla jego przyszłych użytkowników schemacie funkcjonalnym. Poszukując dialogu między podstawami architektury a duchem współczesności, przyjęłam zasady zachowania podziałów i rytmów na elewacjach, przy wykorzystaniu współczesnych materiałów i technologii.

Plansza 4

wizka 2

Plansza 5

Plansza 6 kopia

Plansza 7

Plansza 8