Apel o szybszą publikację projektu budżetu miasta 2015 – ciąg dalszy

13 października 2014 Nasze działania

Kilka dni temu otrzymaliśmy odpowiedź od Prezydenta Miasta, Pana Ryszarda Grobelnego na nasz apel z 14 września br. o szybszą publikację projektu budżetu miasta na rok 2015. Apel wystosowaliśmy wspólnie ze stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania.

W odpowiedzi Prezydent stwierdza, że publikacja projektu budżetu w październiku jest po prostu niemożliwa. Z jej treścią można zapoznać się klikając w skan listu  TUTAJ.

Uważamy, że niefortunny zbieg dat nie może przeszkodzić w rzeczowej rozmowie nad stanem finansów miasta, stojąc na stanowisku, że należy szukać rozwiązań, które ją w tak ważnym okresie umożliwią.  Stąd ciąg dalszy naszego apelu do Prezydenta.

Sz. P.
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie!

Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania oraz Ulepsz Poznań od początku swojego istnienia prowadzą działania na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z celów naszych stowarzyszeń jest zachęcanie poznaniaków do aktywnego włączania się w życie publiczne naszego miasta niezależnie od roku, sezonu czy kalendarza wyborczego. Wystosowany przez nas apel o szybszą publikację projektu budżetu nie jest elementem kampanii wyborczej, ponieważ jako organizacje społeczne nie prowadzimy działalności politycznej.  Uważamy, że świadome podejmowanie decyzji musi opierać się na rzetelnych i kompletnych informacjach, które można w spokojny sposób przeanalizować.

Budżet miasta jest najważniejszym dokumentem, który co roku przyjmowany jest przez Radę Miasta. Zbiegający się w bardzo niekorzystny sposób kalendarz wyborczy i budżetowy uniemożliwia jakąkolwiek dyskusję nad stanem finansów publicznych. Uważamy, że niefortunny zbieg dat nie może przeszkodzić w rzeczowej rozmowie na ten temat jeszcze przed dokonaniem wyboru rzutującego na najbliższe cztery lata.

Intencją wystosowanego przez nas apelu o szybszą publikację projektu budżetu jest upublicznienie tego dokumentu jeszcze podczas trwającej kampanii wyborczej, tak aby jego zawartość mogła być przeanalizowana przez opinię publiczną. Postulowany w apelu październikowy termin publikacji jest rozwiązaniem najbardziej korzystnym ze względu na jakość oraz charakter debaty publicznej podczas kampanii wyborczej. Uważamy, że dwutygodniowy okres na analizę danych i uzyskanie wyjaśnień dotyczących zawartych w projekcie budżetu założeń umożliwia każdemu obywatelowi wyrobienie sobie własnej opinii na temat stanu finansów publicznych.

Tej informacji nie dostarcza naszym zdaniem opracowana w listopadzie 2013 roku aktualna wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej. Historia wieloletniego programowania finansowego Poznania pokazuje, że każdy kolejny WPI/WPF nie był prostą kontynuacją wcześniejszych planów. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja makroekonomiczna oraz uwarunkowania zewnętrzne nie sprzyjały wypełnianiu wcześniejszych zamierzeń. Wielokrotnie dochodziło do przesunięć zaplanowanych środków w ramach zadań inwestycyjnych i pomiędzy nimi. Co roku dochodziły nowe inwestycje, a inne planowane od wielu lat wypadały. Dodatkowo w tym roku stoimy u progu nowej perspektywy budżetowej UE. Uważamy, że ponowna lektura zeszłorocznej Wieloletniej Prognozy Finansowej nie przybliży nas do zrozumienia najnowszych planów na najbliższe cztery lata i nie pomoże nam w dokonaniu jakiegokolwiek wyboru.

Zdajemy sobie sprawę z długotrwałej procedury przygotowywania budżetu miasta.Wskazujemy jednak, że trwające przecież od lata tego roku prace są już w dużym stopniu zaawansowane, a Urząd Miasta posiadać będzie pod koniec października w miarę pełen obraz przyszłego budżetu. Przyjmując natomiast, że publikacja pełnego projektu uchwały budżetowej oraz materiałów dodatkowych do 31 października br. może być niewykonalna ze względów czasowych, pozwolimy sobie zasugerować inne rozwiązania, które mogą wypełnić istotę naszego apelu.

Odpowiadając na naszą propozycję Pan Prezydent odniósł się wyłącznie do wskazanego w nim dwutygodniowego terminu przyspieszonej publikacji projektu, nie biorąc pod uwagę innych sposobów wypełniających jej intencje. Mamy tu na myśli na przykład publikację jeszcze w październiku najważniejszych danych dotyczących budżetu oraz WPF bez uszczegółowienia ich w formie projektów uchwał, a publikację pełnego projektu do 7 listopada br., tak aby opinia publiczna miała cały tydzień na zapoznanie się z jego treścią oraz dyskusję nad nim. Uważamy, że odrobina dobrej woli ze strony Pana Prezydenta i podległych urzędników uczyniłaby zadość zasadom demokracji.

Z racji na zbliżający się termin wyborów prosimy o jak najszybsze ustosunkowanie się do naszego apelu oraz liczymy na publikację projektu budżetu miasta w terminie umożliwiającym przeprowadzenie dyskusji nad zawartymi w nim informacjami o stanie finansów publicznych.

Z poważaniem
Paweł Sowa, prezes stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”
Paweł Głogowski, prezes stowarzyszenia „Ulepsz Poznań”