Airport City Poznań – Joanna Gałwa

1 października 2012 Uwolnij dyplom

Autor: Joanna Gałwa
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Rok obrony: 2012
Promotor: Piotr Barełkowski

Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenów sąsiadujących z Portem Lotniczym Ławica w Poznaniu. Ideą przewodnią zaproponowanego miasteczka lotniskowego 'airport CITY Poznań' było uformowanie czytelnego systemu ulic, ciągów pieszych, placów i kwartałów zabudowy, opartych na wewnętrznym kręgosłupie – komunikacji. Tereny zielone wzdłuż głównej osi założenia oraz, airPark, zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju urbanistycznego. Zaproponowany układ ma na celu wykorzystanie potencjału tego miejsca oraz wygenerowanie dzielnicy o charakterze biznesowym poprzez wprowadzenie zabudowy usługowo-biurowej.

Praca dyplomowa obejmuje także projekt koncepcji architektonicznej budynku hotelu lotniskowego – air Hotel, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu pasażerskiego. Stanowi on próbę poszukiwania formy, pasującej do industrialnego charakteru otaczającej go architektury. Przedstawione rozwiązanie jest wynikiem połączenia funkcji i konstrukcji w aerodynamicznym kształcie. Ważnym punktem było również uzupełnienie programu multifunkcjonalnej struktury Airport City i stworzenie bazy hotelowej oraz centrum konferencyjnego przy uwzględnieniu podstawowych wartości, jakimi powinien charakteryzować się współczesny hotel lotniskowy.