Wybory do rad osiedli – Agata Tryksza (Wilda)

10 marca 2015 Nasze działania

AT

Agata Tryksza

Wiek: 32 lata

Wykształcenie: politologiczne, prawnicze, absolwentka studiów: „Public relations, Zarządzenie innowacją, Miasta i metropolie – jak działać w przestrzeni publicznej” (2014).

Doświadczenie zawodowe: kierownik projektów; wiceprezes Stowarzyszenia Ulepsz Poznań.

Od kilku lat działam w Stowarzyszeniu Ulepsz Poznań, teraz zebrane doświadczenie i nowe pomysły chcę wykorzystać w celu ulepszania Wildy.

Uważam, że niewiele potrzeba, aby Wilda uzyskała utracony blask. Dużo można bowiem zmienić działaniami niewymagającymi wielu środków.

Jako członek Rady Osiedla Wilda będę aktywnie działać na rzecz nadania dzielnicy przyjaznego charakteru, zachęcającego do odwiedzin osoby spoza jej obszaru, ale też budowania/umacniania tożsamości lokalnej mieszkańców Wildy.

Chcę ulepszać Wildę również dla mojej córki, której narodzenie planowane jest na dzień wyborów do Rady Osiedla. Kandydować będę z komitetu „Nowa Rada Osiedla Wilda”.

Co chcę zrobić w Radzie Osiedla Wilda:

Posprzątanie Wildy

 1. Uporządkowanie/ujednolicenie/likwidacja zbędnych barierek, rurek, płotków itd.
 2. Nawiązanie i utrzymanie stałego kontaktu z właścicielami nieruchomości i zobowiązanie ich do bieżącego utrzymania czystości w ich otoczeniu;
 3. Organizacja akcji Sprzątania Wildy połączona z edukacją, integracją sąsiedzką i promocją porządku;
 4. Walka z nielegalną reklamą wieloformatową, ale też drobną (nielegalne oklejanie słupów, przystanków itp.);

Zieleń na Wildzie

 1. Stworzenie mapy miejsc możliwych nasadzeń drzew, szczególnie wzdłuż ulic, do wykorzystania m.in. przez inwestorów zobowiązanych do nasadzeń kompensacyjnych, ale także przez osoby, firmy, instytucje chętne do sadzenia drzew/krzewów w ramach różnego rodzaju projektów, akcji;
 2. Opracowanie i wdrożenie projektu partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie nowych nasadzeń drzew, szczególnie wzdłuż ulic;
 3. Objęcie opieką małych skrawków zieleni – pasów trawy wzdłuż chodników, które są rozjeżdżane przez parkujące samochody (rozjeżdżone skrawki zieleni nie są chronione, ponieważ nie są „zielone”);
 4. Krzewy – wzorem berlińskich ulic; krzewy są stosunkowo tanim i łatwym w utrzymaniu elementem zieleni, który może nie tylko dodać zieleni w przestrzeni publicznej, ale także zostać wykorzystany jako element małej architektury – zamiast barierek, słupków, płotków; doskonale sprawdzają się jako bariera między strefą ruchu pieszego a samochodowego;
 5. Objęcie szczególną ochroną drzew podlegających wycince przez służby publiczne i osoby prywatne – obowiązek konsultacji z Radą Osiedla i ustanowienie zasad nasadzeń kompensacyjnych.

Wilda wygodna dla pieszych

 1. Uporządkowanie parkowania (m.in. weryfikacja sposobu parkowania przy poszczególnych ulicach);
 2. Działanie na rzecz utworzenia przejścia dla pieszych przez ul. Królowej Jadwigi na wysokości ul. Przemysłowej oraz naziemnego przejścia przy planowanej przebudowie skrzyżowani ul. Królowej Jadwigi z Górną Wildą.

Wspieranie i promocja drobnego handlu

 1. Przypominanie o potencjale i wartości drobnego handlu w dzielnicy m. in. poprzez prezentację i promocję lokalnych rzemieślników/przedsiębiorców na stronie fyrtel.org;

Co już zrobiłam dla Wildy:

(Działania na rzecz Wildy realizowane w ramach Ulepsz Poznań)

1. Malowanie schodów przy ul. Chwiałkowskiego – ciągnąca się długo akcja, której celem było uatrakcyjnienie zaniedbanej przestrzeni, początkowo wstrzymywana z powodu braku woli ZDM (wg ZDM kolorowe schody zagrażały życiu i zdrowi użytkowników schodów), entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców. Ostatecznie realizacja projektu została wstrzymana z uwagi na fatalny stan schodów wymagający ich natychmiastowego remontu. Efektem podjętej przez nas akcji jest jednak trwający remont schodów, do którego najpewniej w innym wypadku nigdy by nie doszło. Projekt remontu schodów przedstawiony przez ZDM zakłada wycinkę drzew rosnących nieopodal, co budzi nasz sprzeciw i czemu możliwymi środkami będziemy starali się zapobiec;

2. Rura, która łączy – współudział w akcji rewitalizacji rury ciepłowniczej w parku Jana Pawła II. Rewitalizacji poddana została rura ciepłownicza biegnąca na ul. Dolna Wilda i w parku Jana Pawła II. Na rurze umieszczony został napis- hasło dotyczący dzielnicy, stworzony przez mieszkańców Wildy – przechodnie dodawali po jednym wyrazie budując tym samym jedno długie zdanie. Celem akcji było stworzenie projektu integracyjnego mieszkańców i identyfikującego z dzielnicą, a także interesującej instalacji w przestrzeni Wildy.

3. Żeby inne miasta zieleniały z zazdrości – projekt partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz nowych nasadzeń na Wildzie – zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2012, wysoko na liście rankingowej, gotowy do realizacji w pełnej bądź okrojonej formule;

4. Działania ogólne Stowarzyszenia obejmujące również Wildę:

Pełna lista projektów zrealizowanych w ramach stowarzyszenia Ulepsz Poznań.